Werkwijze

Werkwijze
Bij e-Active kunnen we projecten op twee manieren verwerken: op nacalculatie, of op basis van een fixed price. Beide zullen hieronder nader toegelicht worden.

Op basis van fixed price offerte
Een project op basis van fixed price offerte werkt met een vooraf opgestelde offerte. Hiervan wordt naderhand niet meer afgeweken. Dit zorgt er voor dat de kosten op voorhand duidelijk zijn. Daarnaast is het mogelijk bij een vooraf opgezette offerte een accurate planning te maken. Zo is precies duidelijk hoeveel tijd de opdracht gaat kosten en wanneer het klaar zal zijn.

De voordelen op een rij:
-          Kostenbeheersing
-          Accurate planning gezien precies duidelijk is hoeveel tijd de opdracht kost

Op basis van nacalculatie

Een project op basis van nacalculatie is zeer flexibel. De opdracht hoeft niet helemaal op papier te staan voordat er begonnen wordt. Ook staat de offerte niet 100% vast. U bepaalt waaraan wij werken en wanneer dit gebeurt. Ook kunt u tijdens het project de prioriteiten nog bijstellen.

De voordelen op een rij:
-          Zeer flexibel
-          De opdracht hoeft niet voor een offerte volledig uitgewerkt te zijn
-          U bepaalt waaraan wij werken en kan tijdens het project de prioriteiten bijstellen 

Beheer
Een gestructureerde werkwijze voor het bouwen van complexe projecten is essentieel. Daarnaast is het misschien nog wel belangrijker om een website goed te onderhouden. E-Active heeft hiervoor standaard capaciteit gereserveerd. De taken die binnen deze kleine beheerwerkzaamheden vallen, komen niet achterin de rij, maar worden in de regel binnen een week uitgevoerd.