Visie

Ideaal beeld
Het ideaalbeeld van e-Active is een bedrijf waar klanten er trots op zijn dat ze bij ons klant zijn. Waar een werknemer graag wil werken en zijn mening telt. Een bedrijf dat een veilige haven is voor zowel zijn klanten als zijn medewerkers. Een bedrijf dat niet stil staat, maar waar creativiteit een drijvende kracht is waardoor klanten en wijzelf gemotiveerd worden.

De idealen waarmee e-Active destijds is opgericht, zijn de basis om dit ideaalbeeld te bereiken:

  • Duurzaamheid
  • Integriteit
  • Vaardigheid
  • Stabiliteit

Duurzaamheid
Kortetermijnsuccessen vallen niet onder het interessegebied van e-Active. Duurzaam investeren in mens en techniek zorgt voor rust en samenhang in een bedrijf. Rust van waaruit creativiteit een kans krijgt en waardoor je als bedrijf verder komt. Duurzaamheid is daarom een belangrijke toevoeging op stabiliteit.

Integriteit
Integriteit is een ruim begrip. Voor ons betekent het dat we veel waarde hechten aan betrouwbaarheid (doen wat je zegt en zeggen wat je doet). Daarnaast is eerlijkheid een aspect van integriteit waar we veel waarde aan hechten. Eerlijkheid die verbonden is met ethiek. Je kunt namelijk iemand ernstig benadelen door "eerlijk" iemands zwakke punten te vertellen. Wanneer je eerlijkheid verbindt met ethiek, ga je werkelijk goed met iemand om.

Vaardigheid
E-Active streeft naar vakmanschap. Van een vakman mag je goed werk verwachten. Voor ons betekent dit dat de volgende thema's belangrijk zijn:

  • Kwaliteit leveren voor een eerlijke prijs.
  • Streven naar persoonlijke groei.
  • Investeren in technologische ontwikkeling en innovatie.

Stabiliteit
Stabiliteit vinden we bij e-Active zeer belangrijk. Een betrouwbare organisatie met een stevig fundament, die niet zomaar omvalt bij tegenslag. E-Active investeert daarom in redundantie en financiele onafhankelijkheid. Alle bedrijfskritische taken zijn verdeeld onder meerdere personen.

Investeringen worden in de regel uit eigen vermogen gedaan op basis van gezond verstand. Leningen of vreemd vermogen passen niet binnen deze visie. Ondernemen dient op basis van vertrouwen en een stevige basis te geschieden. Financiële onzekerheid dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.